VÄLKOMMEN TILL
ADVOKATBYRÅN

ADVOKATBYRÅN AB
ENGAGERADE JURISTER I ÖREBRO

ENGAGERADE JURISTER I ÖREBRO

Kontakta oss nu för kostnadsfri rådgivning

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.
Icon3
FAMILJERÄTT
Icon2
BROTTMÅL
Icon5
RÅDGIVNING
Icon1
SOCIALRÄTT

ALLMÄNPRAKTISERANDE ADVOKATBYRÅ I ÖREBRO

Vi på Advokatbyrån Örebro arbetar med brottmål, familjerätt, migrationsrätt och socialrätt (LVU, LVM, LPT och LRV). På byrån talas arabiska, syrianska, azerbajdzjanska, dari, engelska, franska, kurdiska, persiska, turkiska, tyska och ryska.

I takt med att vår verksamhet har vuxit har vi öppnat kontor i Örebro, utöver vårt kontor i Stockholm. Vi åtar oss även ärenden från andra delar av Sverige. På våra sociala medier får du ta del av vårt arbete och nyheter inom juridik.

Vi kan företräda dig så som offentlig försvarare

Om du blir kallad till ett polisförhör är det mycket viktigt att ha en advokat med dig redan vid första förhöret eftersom det är väsentligt att uppgifterna som lämnas i ett förhör blir rätt från början. Det är lätt att det annars uppstår missförstånd, feltolkningar och nyansfel som innebär att de uppgifter du lämnat får en annan betydelse, något som kan bli förödande vid en kommande rättegång. Advokat har erfarenhet från arbete med några av Sveriges största brottmål.

Du har rätt att själv inkomma med önskemål till myndigheterna om vilken offentlig försvarare du vill ha. Du kan framföra önskemålet till såväl polis, åklagare som domstol. Det är dock alltid domstolen som beslutar om du får en offentlig försvarare eller inte. Om du inte får en offentlig försvarare utsedd av domstolen så har du ändå alltid rätt att ha en privat försvarare med under polisförhör och eventuell rättegång. Vi åtar oss även uppdrag som privat försvarare. Du är välkommen att kontakta oss innan ett eventuellt polisförhör om du tror att du är misstänkt för ett brott eller kan bli misstänkt för ett brott.

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Om du har utsatts för ett brott kan du i vissa fall få rätt till ett målsägandebiträde som beslutas av domstol. Målsägandebiträdet är en jurist och fungerar som ett stöd både juridiskt och socialt under såväl polisförhör som en eventuell kommande rättegång och tar tillvara dina rättigheter. Även här har du rätt att önska vem du vill ha som målsägandebiträde, kontakta i så fall polis, åklagare, tingsrätten i Örebro. Du kan även kontakta oss på Advokatbyrån för hjälp med att kontakta diverse myndighetinstanser.

Särskild företrädare för barn

När det begåtts brott mot någon som är under 18 år kan tingsrätten förordna en så kallad särskild företrädare för barn. Detta kan hända om vårdnadshavaren är den misstänkte eller det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den som är misstänkt inte kommer att tillvarata barnets rätt. En särskild företrädare för barn är en jurist som fungerar som målsägandebiträde och ställföreträdare, istället för vårdnadshavaren, i en och samma person. Det är staten som står för kostnaderna för särskild företrädare för barn.

KONTAKTA OSS
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.
Familjerättsjurister

Vi hjälper dig som ombud i mål om äktenskapsskillnad, vårdnad, boende, umgänge med barn samt bodelningsfrågor, arv och arvstvister. Vi upprättar även testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och andra familjerättsliga dokument. Våra jurister arbetar även som bodelningsförrättare.

I vissa familjetvister kan du beviljas rättshjälp eller rättsskydd, detta innebär att du inte behöver stå hela kostnaden för ditt ombud. Vi på Advokatbyrån hjälper dig att ansöka om rättskydd eller rättshjälp.

Ensam vårdnad

Våra jurister är specialiserade på familjerätt och frågor som rör vårdnad, boende och umgänge. I vissa särskilda fall kan ensam vårdnad anses vara förenligt med barnets bästa då det föreligger samarbets- och kommunikationssvårigheter mellan föräldrarna. Ibland kan det också handla om att ena föräldern är olämplig att ha vårdnadsansvar över barnet på grund av våld, hot eller missbruk.

I vissa sammanhang har barnet rätt att komma till tals. Enligt riktlinjerna ska barnet i sådana fall ha uppnått omkring 12-årsålder och en sådan mognad som krävs för att deras talan ska tas i beaktning vid bedömning av de aktuella frågorna. Kontakta oss för fri inledande rådgivning.

Gemensam vårdnad

Att ha gemensam vårdnad om barn innebär att föräldrarna utövar en gemensam beslutanderätt över barnet. Vårdnadsfrågan innefattar frågor kring barnets juridiska angelägenheter, t.ex. frågor om skola, sjukvård, kontakter med myndigheter och även frågor kring identitetshandlingar.

Gemensam vårdnad förutsätter en god samarbets- och kommunikationsförmåga mellan föräldrarna. Samarbetssvårigheter av djup och icke övergående natur kan leda till upplösning av det gemensamma vårdnadsansvaret.

Arv & testamente samt BODELNING

Att skiljas eller separera är ofta ett svårt beslut. Förutom att det kan vara svårt känslomässigt, innebär det också många praktiska och juridiska frågor som behöver lösas. Beroende på om ni varit gifta eller sambos när det är dags att göra bodelning är det olika regler som gäller. Kontakta våra jurister för mer information.

Rulla till toppen
Scroll to Top