ADVOKATBYRÅN AB

Din försvarsadvokat i Örebro

Din försvarsadvokat Örebro

Icon3
FAMILJERÄTT
Icon2
BROTTMÅL
Icon5
RÅDGIVNING
Icon1
SOCIALRÄTT

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.
Försvarsadvokat Örebro

Begär en brottmålsadvokat ifall du är misstänkt för brott

Om du blir misstänkt för ett brott ska du aldrig ensam behöva försvara dig vid en rättegång, bestående av bland annat åklagare och polis. Du har alltid rätt till en försvarare. En försvarsadvokat, även kallad brottmålsadvokat, är en advokat som är specialiserad inom brottmål. Advokatens främsta skyldighet är att tillvarata dina intressen på bästa sätt samt efter bästa förmåga under hela brottmålsprocessen. För att nå framgång i ett brottmål är det av särskild vikt att en försvarsadvokat/brottmålsadvokat är med vid ett tidigt skede i ett ärende eller ett mål, helst direkt vid första förhöret.

Det är i anslutning till ett ärendes inledande skede som man får de bästa förutsättningar för att göra skillnad i ett ärende. Vår rekommendation är att alltid ha med en advokat från början, oavsett vad saken gäller. Vi på Advokatbyrån Örebro arbetar med familjerätt och är specialiserade inom vårdnad, boende och umgänge. Våra familjejurister har flera års erfarenhet av tvistelösning inom bl.a. vårdnadstvister, där vi tillsammans med klienten försöker hitta och komma fram till den bästa lösningen på problemet. 

Advokatbyrån försvarar samt tillvaratar dina intressen

I vissa fall kan en offentlig försvarare förordnas till dig, vilket innebär att det är en försvarsadvokat som staten i första hand vanligen betalar kostnaden för. Det är domstolen som beslutar om du skall få en offentlig försvarare. Om du har rätt till en offentlig försvarare ska du få möjligheten att själv välja vem du vill ha som försvarsadvokat. Om du inte vet vem du vill ha kan domstolen själv välja en försvarsadvokat åt dig. Det är viktigt att du känner förtroende för din försvarsadvokat, därför finns det möjligheter för dig att begära byte till en annan försvarsadvokat/brottmålsadvokat om du senare skulle vilja byte. Vid det fallet måste du uppge namnet på den försvarsadvokat du önskar byta till men det är svårare att byta efter någon redan har valts.

Om du inte anses ha rätt till en offentlig försvarare kan du fortfarande anlita en försvarsadvokat som privat försvarare i brottmålsärendet. Staten betalar inte kostnaden för en privat försvarare, utan det är du själv som finansierar kostnaden. Vad det kostar beror helt enkelt på hur mycket tid som ditt ärende kräver. Vi debiterar per timme och du har självklart rätt att få fortlöpande uppdatering om antalet nedlagda timmar som kommer att debiteras i ditt ärende. Vid det fall du skulle frikännas från det brott du har misstänkts för, kan staten stå för de skäliga kostnader som du har haft för din privata försvarare. 

På Advokatbyrån Örebro arbetar advokaterna nästan uteslutande som försvarsadvokat/brottmålsadvokat. Advokaterna har en gedigen erfarenhet från arbete med mål som bland annat varit några av de största i Sverige. Han har åtagit sig uppdrag som både offentlig och privat försvarare i brottmål över hela landet, såsom bland annat i städerna Stockholm, Göteborg, Malmö, Örebro med flera. 

Advokaterna har god insyn i olika skeden avseende brottmålsprocessen. Detta ser vi som en stor tillgång för dig som misstänkt. Med sin bakgrund som förundersökningsledare kan advokat snabbt identifiera eventuella brister i ditt ärende och även se till att viktiga utredningsåtgärder vidtas – allt för att tillvarata dina intressen.

Du som har blivit utsatt för brott

Att bli utsatt för ett brott är för många livsomvälvande. Rättsprocessen som medföljer kan många gånger upplevas som komplicerad och emotionellt krävande. Du behöver inte gå igenom processen ensam. Du kan ha rätt till ett målsägandebiträde. Ett målsägandebiträdes huvudsakliga uppgift är att vara ett stöd för dig under processen hela vägen från utredningens start ända fram till dagen för rättegången. Ett målsägandebiträdes fokus ligger även i att framföra ditt skadeståndsanspråk. Det är därför viktigt att välja ett målsägandebiträde som du känner dig trygg med.

Det är domstolen som beslutar om ett målsägandebiträde för dig. Ansökan kan göras av polis, åklagare eller av dig själv. Det är staten som vanligen står för kostnaden som uppstår därmed, och du har rätt att önska vem som ska få vara ditt målsägandebiträde. På Advokatbyrån har vi stor erfarenhet av att biträda målsäganden, både i mål som är av känslig karaktär och komplexa. Vi har åtagit oss uppdrag över hela landet och är numera även verksamma i Örebro. För att begära biträde från oss i Örebro kan du vända dig till Örebro tingsrätt. Du behöver inte genomgå processen ensam - vänd dig till oss i ett tidigt skede för att få den hjälp och stöd som du behöver. 

KONTAKTA OSS
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.

SÄRSKILD FÖRETRÄDARE FÖR BARN

När det kan misstänkas att ett brott har begåtts mot barn under 18 år, där den ena eller båda vårdnadshavarna eller annan närstående är misstänkt, ska en särskild företrädare för barn förordnas. En särskild företrädare ska, i egenskap av ställföreträdare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i efterföljande rättegång samt vid åtgärder som rör verkställighet av skadestånd och ansökan om brottsskadeersättning. Den särskilda företrädaren gör bedömningen om barnet kan förhöras av polisen och även vid andra åtgärder, såsom läkarundersökning. Vidare är det den särskilda företrädaren som vanligen hämtar barnet på förskolan eller skolan inför polisförhöret.

Vi anser därför att det är av vikt att den särskilda företrädaren har erfarenhet av arbete med barn och ungdomar, då uppdraget kräver att företrädaren snabbt kan etablera ett förtroende hos barnet/ungdomen. Vi som arbetar på Advokatbyrån har lång erfarenhet av att bemöta och arbeta med barn och ungdomar. För oss är barnets bästa alltid i fokus när vi åtar oss uppdrag som särskild företrädare för barn.

Rulla till toppen
Scroll to Top