VÅRA FAMILJEJURISTER ERBJUDER
FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

FAMILJERÄTT ÖREBRO

VÅRA FAMILJEJURISTER ERBJUDER FRI INLEDANDE RÅDGIVNING

FAMILJERÄTT ÖREBRO

Icon3
FAMILJERÄTT
Icon2
BROTTMÅL
Icon5
RÅDGIVNING
Icon1
SOCIALRÄTT
Visitkort Sörmdal

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.
Advokat Örebro

Vårdnadstvister, bodelning & umgängerätt

Vi på Advokatbyrån Sörmdal Örebro arbetar med familjerätt och är specialiserade inom vårdnad, boende och umgänge. Våra familjejurister har flera års erfarenhet av tvistelösning inom bl.a. vårdnadstvister, där vi tillsammans med klienten försöker hitta och komma fram till den bästa lösningen på problemet. 

När det kommer till familjerätt kan detta vara känsligt för alla inblandade. Det är därför viktigt att ta hjälp i ett tidigt stadium när man fortfarande kan försöka lösa saker på ett enkelt och smidigt sätt. Att föräldrarna kan samarbeta är till stor fördel för barnet, som annars kan drabbas av att dras in i en process, en vårdnadstvist.

Enligt barnkonventionen har barnen rätt till båda sina föräldrar. Utgångspunkten är därför att föräldrarna ska ha gemensam vårdnad (benämnt ibland som delad vårdnad). I vissa fall anses dock ensam vårdnad vara det bästa för barnet. Det är i dessa fall våra familjejurister i Örebro kan hjälpa dig att komma fram till bästa möjliga lösning, både för er som föräldrar och barnet.

Vår fleråriga erfarenhet av vårdnadstvister har gett oss en bra inblick i, och ett gott sinne för, hur vi på bästa sätt uppnår detta. Tveka därför inte att höra av dig till våra familjerättsjurister i Örebro om du har några funderingar kring hur en vårdnadstvist går till eller om du behöver ett ombud som företräder dig i din vårdnadstvist.

Familjerätt

ADVOKATBYRÅN SÖRMDAL AB
VÅRA JURISTER ÄR VERKSAMMA I STOCKHOLM
ÖREBRO, UPPSALA, SAMT VÄSTERÅS

MEDARBETARE

Advokat Joakim Sörmdal Örebro
JOAKIM SÖRMDAL
ADVOKAT, INNEHAVARE
019 - 29 69 00
Alexandra Alouch - Biträdande Jurist
ALEXANDRA ALOUCH
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
EBRU SEVER Jurist
EBRU SEVER
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
Saida-Madjid-
SAIDA MADJID
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
xxrim.png,Mic_.8N-IDXPZjO-1.png.pagespeed.ic.8N-IDXPZjO
RIM KHAMES
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
Deniz-Emsiz-
DENIZ EMSIZ
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
Ramin
RAMSIN ESHO
BITRÄDANDE JURIST
019 - 29 69 00
Logga Advokat Örebro
KONTAKTA OSS
Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Kontrollera captcha för att verifiera att du inte är en robot.

BOENDE OCH UMGÄNGE

Frågor om boende och umgänge beror mycket på vårdnadsfrågan och hur denna avgörs. Har föräldrarna gemensam vårdnad över barnet har domstolen, i de fall föräldrarna inte kan komma överens, rätt att besluta om barnets boende. När en av föräldrarna tilldelas ensam vårdnad avgörs boendefrågan istället av den föräldern. Var barnet ska bo beror alltså på utgången i vårdnadstvisten och det är därför viktigt att allt går rätt till redan där. När det kommer till umgänge mellan barnet och dess föräldrar, är det barnet som har rätt till kontakt med båda föräldrarna. Detta gäller oberoende av utgången i vårdnadstvisten. Ett beslut om umgänge kan tas av föräldrarna eller, om de inte kommer överens, av en domstol. Hur omfattande umgänget ska vara beror på omständigheterna i målet. Alla beslut som tas om barnet ska göras med hänsyn till barnets bästa. Är ett umgänge med en förälder inte till barnets bästa kan därför ett sådant uteslutas. Utgångspunkten är dock att ett umgänge ska finnas.

Fira högtider

Inledningsvis kan framhållas att umgänget är en rättighet som barnet har och inte föräldern. Umgängesrätten siktar på umgänge mellan barnet och den förälder som barnet inte bor med. Vid det fall föräldrarna inte kan komma överens om hur barnets umgänge med umgängesföräldern eller umgänge under högtider, lov och ledigheter ska se ut, kan denna fråga redas ut med hjälp av familjerätten, ombud eller i en domstolsprocess. Detta kan i sin tur regleras i ett så kallat umgängesavtal. Kontakta oss gärna för mer information.

RÄTTSSKYDD OCH RÄTTSHJÄLP

I vissa fall har du rätt till rättsskydd, vilket innebär att du inte behöver betala hela summan för rättegångskostnaderna. Rättsskydd är ett försäkringsskydd som ingår i din hemförsäkring. Har du en hemförsäkring kan mellan 75-80% av kostnaderna betalas av ditt försäkringsbolag. Du behöver endast betala resterande belopp. Om du inte har en hemförsäkring eller har blivit nekad rättsskydd kan du istället under vissa förutsättningar ha rätt till rättshjälp. Då är det staten som betalar den största delen av dina kostnader vid en vårdnads-, boende- eller umgängestvist. Våra familjejurister i Örebro hjälper dig att undersöka om du har rätt till rättsskydd eller rättshjälp och hjälp om hur du ansöker om detta.

VÅRA FAMILJEJURISTER

Våra familjejurister på Advokatbyrån Sörmdal Örebro finns tillgängliga vid behov var du än behöver oss. För nuvarande består dessa av Joakim Sörmdal, Alexandra Alouch, Deniz Emsiz, Rim Khames, Saida Madjid, Ebru Sever och Ramsin Esho. Alla är väl insatta i advokatbyråns rättsområden och redo att hjälpa dig med dina familjerättsliga frågor och funderingar, samt biträda dig i din process som ditt ombud. Vi erbjuder alltid 15 minuters inledande kostnadsfri rådgivning i familjerättsliga frågor. Du är välkommen att kontakta oss på telefon 019-29 69 00 eller via mail till info@sormdal.se.

Scroll to Top